Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3

Miasto Limanowa otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Wsparcie finansowe otrzymały:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Limanowej

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej

Zadanie jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Łączna kwota zadania wynosi 26 250 zł z czego 21 000 zł stanowi dotacja.

Dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Wróć do góry