Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

WNIOSKI – preferencyjna sprzedaż węgla

Informujemy, że Miasto Limanowa zgodnie ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego  rozpoczęło nabór wniosków o wskazany w ustawie zakup paliwa stałego. 

Wnioski mogą składać mieszkańcy Miasta Limanowa, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali źródło węglowe.

Cena tony węgla wynosić będzie nie więcej niż 2 tysiące złotych brutto.

Informację na temat podmiotu wprowadzającego węgiel do sprzedaży, terminie dostawy węgla i dostępnym sortymencie Miasto Limanowa przekaże Mieszkańcom w terminie późniejszym, po uzyskaniu ostatecznych danych.

Jedno gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden wniosek o zakup preferencyjny.

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego do pobrania poniżej.

Procedura zakupu węgla:

 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Miasta.
 3. Informacja telefoniczna do wnioskodawcy z Urzędu, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla.
 4. Wydanie przez Urząd Miasta Limanowa zaświadczenia uprawniającego do odbioru węgla we wskazanym punkcie wprowadzającym węgiel do sprzedaży.
 5. Odbiór węgla przez wnioskodawcę, we wskazanym punkcie.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na terenie Miasta Limanowa na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla. Osoba ta musi być uprawniona do otrzymania dodatku węglowego i musi oświadczyć, że nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł, w ilości 1,5 tony w terminie do końca grudnia 2022 roku.

Jaki jest sposób dostarczenia wniosku ?

Wniosek można:

 • uzupełnić i złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 (w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00 ; od wtorku do czwartku w godz. 7.30-15.30 ;  w piątki w godzinach od 7.30-14.00),
 • przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP),
 • cała korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym,
 • wniosku nie można złożyć telefonicznie,
 • wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.

Jakie opłaty ponosi wnioskodawca z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach ?

 • koszt węgla to maksymalnie 2000 zł brutto za tonę, 
 • cena węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Miasto do gospodarstwa domowego. Istnieje możliwość odbioru węgla własnym środkiem transportu lub transportem zaoferowanym przez skład węgla wg ustalonej indywidualnie stawki.

Co nastąpi po złożeniu wniosku ?

 • Złożony wniosek rozpatrzony zostanie niezwłocznie.
 • W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.
 • Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie, mailem lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia wniosku.
 • Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, osoba z Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku,  celem potwierdzenia poprawności wniosku i przekazania informacji o potrzebie ponownego skontaktowania się z Urzędem w celu odbioru zaświadczenia uprawniającego do odbioru węgla we wskazanym punkcie wprowadzającym węgiel do sprzedaży.

Druk wniosku do pobrania TUTAJ

 

Wróć do góry