Deklaracja dostępności
O mieście

Uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa z okazji Święta Niepodległości

W dniu 10 listopada w Limanowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa z okazji 104. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas sesji miało miejsce wręczenie odznaczeń mieszkańcom miasta Limanowa za działalność społeczną,  charytatywną oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Sesja Rady Miasta rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego. W języku migowym Mazurek Dąbrowskiego wykonali uczestnicy projektu „Nasza Polska – Nasz Hymn” z programu „Patriotyzm Jutra”, który realizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej – młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących z Krakowa, uczestnicy warsztatów języka migowego z Limanowszczyzny oraz chór z Państwowej Szkoły Muzycznej w Limanowej.

Po odegraniu hejnału Miasta Limanowa otwarcia sesji Rady Miasta Limanowa dokonała Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz, która przywitała wszystkich przybyłych gości, a następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych. Za zasługi w działalności  społecznej SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali Kazimiera WRONA oraz Adam MAZUGA. Przyznane odznaczenia wręczyli  II Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński, w asyście Senatora RP Jana Hamerskiego.

Kolejno dokonano wręczenia odznaczenia Marszałka Województwa Małopolskiego SREBRNY KRZYŻ MAŁOPOLSKI przyznanego Markowi WOJTASOWI. Odznaczenie wręczył Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń.

W kolejnym punkcie sesji Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa przedstawiła Jolanta Juszkiewicz przedstawiła sylwetkę wybitnego Limanowianina WINCENTEGO STANISŁAWA GAWRONA, któremu pośmiertnie Rada Miasta Limanowa uchwałą Nr LV.361.22. z dnia 25 marca 2022 roku przyznała Tytuł i Medal „Honorowy Obywatel Miasta Limanowa” w dowód uznania za działalność patriotyczną, społeczną i artystyczną na rzecz Miasta Limanowa. Medal i Tytuł HONOROWY OBYWATEL MIASTA LIMANOWA Burmistrz Miasta Limanowa Władysława Bieda wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa Jolantą Juszkiewicz WRĘCZYLI Alinie Gawron i Sławomirowi Wiśniewskiemu, którzy zostali upoważnieni przez córkę Wincentego Stanisława Gawrona – Małgorzatę Jabłońską – do odbioru odznaczenia.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali odbierający odznaczeniaSławomir Wiśniewski oraz Adam Mazuga, którzy złożyli podziękowania za przyznanie tytułów, a następnie zaproszeni goście – Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Senator RP Jan Hamerski i Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń.

Po przemówieniach dr Tomasz Lis przedstawił wykład pt. „Mazurek Dąbrowskiego – geneza powstania i znaczenie”, a po nim okolicznościowy referat z okazji 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości wygłosił Radny Miasta Limanowa Leszek Mordarski.

Referat Radnego Miasta Limanowa Leszka Mordarskiego zakończył część oficjalną uroczystej sesji, po czym nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej.

Na zakończenie uroczystej sesji obyło się wręczenie nagród w Turnieju Szachowym, który odbył się w Limanowskim Domu Kultury w dniu 9 listopada. Wręczenia nagród dokonali Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz oraz w imieniu Dyrekcji Limanowskiego Domu Kultury -Wiesław Wojcieszak.

Po uroczystym podsumowaniu Turnieju Szachowego Burmistrz Miasta Limanowa zaprosił wszystkich uczestników uroczystości na obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada na limanowski rynek.

Galeria

Wróć do góry