Deklaracja dostępności
O mieście

Remont dróg i budowa nowego mostu za promesę z Funduszu „Polski Ład”

50 odcinków dróg oraz budowa nowego mostu pomiędzy ulicami J. Marka i Sikorskiego – to zadania, które wykonane zostaną w ramach środków pozyskanych przez Miasto Limanowa w ramach pierwszego naboru Funduszu „Polski Ład” w kwocie 30 mln zł.

Wysokie ceny oferowane przez firmy w ogłaszanych postępowaniach przetargowych spowodowały ograniczenie pierwotnie planowanego zakresu zadań drogowych. Ostatecznie na terenie miasta wyremontowanych zostanie 50 odcinków dróg oraz powstanie nowy most, który połączy ulicę Sikorskiego z ulicą Józefa Marka – w rejonie ronda obok inspektoratu ZUS.

Drogi należące do miasta i mające wystarczająco szeroki pas drogowy realizowane będą w uproszczonej procedurze – na zgłoszenie. Należą do nich ulice:

Asnyka; Wyspiańskiego; Orzeszkowej; Prusa, Modrzejewskiej, Zarębki (od skrzyżowania z Kamienną do zakrętów powyżej); Graniczna (od torów do skrzyżowania z ul. Widok); Wierzbowa (od ul. Granicznej do ul. Zacisze, 134 metry); Metalowców; Bujaka; Moczarki (do oczyszczalni); Skrudlak; drogę do szpitala; Gawrona (pierwszy etap – 240 metrów od Słonecznej, drugi etap – 310 metrów od drugiej strony); Leśna (935 metrów); Paderewskiego (pierwszy etap nad osiedlem, od ul. Kolejowej w lewo, o długości 337 metrów i drugi etap od u. Leśnej do ul. Armii Krajowej); Szymanowskiego (odcinek od długości 187 m); Mordarska (odcinek od długości 228 metrów od ul. Polnej); Armii Krajowej (od połączenia z Paderewskiego w lewo, odcinek o długości 167 metrów w kierunku ul. Źródlanej), Narutowicza (od Kościuszki w dół do zakrętu, odcinek o długości 108 metrów, bez części położonej równolegle do potoku Jabłonieckiego); Nowa (odcinek o długości 168 metrów), droga na dz. 253/14 (odnoga od Jabłonieckiej, odcinek o długości 106 metrów); połączenie ul. Moniuszki z ul. Pogodną (dwa odcinki o długości 77 i 132 metrów); Biedronia (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lipowej); Grunwaldzka (od ronda na skrzyżowaniu z ul. Czecha – w górę – odcinek od długości 668 metrów); Łazarskiego; Mordarskiego; Kopernika, Targowa; Czecha (oświetlenie na odcinku od cmentarza aż do Lipowej, przejścia dla pieszych, ale bez planowanego chodnika); Potok; Kusocińskiego (od mostu przy ul. Szwedzkiej do drugiego mostu); Jońca; Ogrodowa (od ul. Kościuszki do góry); Krótka; Topolowa; Górszczyka oraz Marsów (dwa odcinki o długości 500 i 260 metrów). Prace remontowe na wymienionych odcinkach dróg rozpocząć się mają na wiosnę przyszłego roku.

Pozostałe drogi – te, gdzie samorząd nie ma gruntu by drogi po remoncie mogły uzyskać odpowiednie parametry, wykonywane będą w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, co z uwagi na skomplikowane procedury nastąpi jesienią przyszłego roku. Wówczas będzie mógł ruszyć remont dróg,  który zakończyć ma się w pierwszej połowie 2024 roku.

W procedurze ZRID remontowane będą ulice: Węgrzynowicza (dwa etapy, odcinki o długości 207 i 214 metrów); Kamienna (tylko drugi etap, odcinek o długości 507 metrów – od podjazdu do ul. Zarębki; etap pierwszy, czyli odcinek o długości 1063 metrów, nie będzie realizowany w ramach tej inwestycji); Moczarki (odcinek od ul. Tarnowskiej o długości 237 metrów, na drugi odcinek o długości 252 metrów do granicy miasta nie ma środków); Dębowa (odcinek od ul. Tarnowskiej o długości 84 metrów); Paderewskiego (łącznik o długości 183 metrów); Rachwała (odcinek o długości 943 metrów – od ul. Kasprowicza w dół); Łąkowa (odcinek od ul. Polnej o długości 383 metrów); Gajowa (odcinek od torów w górę o długości 349 metrów); przedłużenie ul. Mickiewicza (odcinek przez tzw. Działy).

Drogowe inwestycje wynieść mają ok. 37 mln zł, w tym 30 mln złotych stanowić będą środki pozyskane przez miasto z Funduszu „Polski Ład”.

Wróć do góry