Deklaracja dostępności
O mieście

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada na limanowskim rynku uroczyście świętowano 104. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się o godz. 11:00 mszą św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej, gdzie zgromadzili się uczestnicy uroczystości. Oprawę muzyczną podczas mszy św. zapewnił Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Po mszy św. uroczysty korowód z Bazyliki udał się na rynek miasta, gdzie przy dźwiękach hymnu państwowego w wykonaniu Orkiestry Dętej “Echo Podhala” nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt, a następnie odegrany został hejnał Miasta Limanowa Echo Trombity.

Po odegraniu hejnału miasta głos zabrał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, który  przywitał wszystkich zgromadzonych na rynku uczestników uroczystości – zaproszonych gości, organizacji, stowarzyszeń, pocztów sztandarowych, delegacji, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy oraz mieszkańców:

Spotykamy się na limanowskim rynku aby oddać cześć tym, którzy wywalczyli wolność naszej Ojczyzny I tym którzy poprzez codzienną pracę tworzyli jej wielkość , kulturę I tradycję. Spójrzmy wkoło – to nasza Polska, Nasza Ojczyzna, nasz dom , nasza rodzina, nasi sąsiedzi, nasi bliscy. To dorobek naszych praojców, ojców I również nasz. Dziś mamy święto narodowe, cieszmy się naszą wolną Ojczyzną, świętujmy, cieszmy się wspólna obecnością i korzystajmy z owoców wolnego kraju.

W tym uroczystym dniu składam Państwu serdeczne życzenia , dużo zdrowia, szczęścia, zadowolenia, abyśmy żyli szczęśliwie w wolnym, niepodległym kraju, w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Aby wzajemna życzliwość budowała taką siłę, która może oprzeć się wszystkim przeciwnościom.

Burmistrz przywitał także obecnego na uroczystości Komendanta Józefa Piłsudskiego, który przybył na rynek ze swoją “świtą”, a inscenizacja wjazdu Marszałka była inicjatywą obywatelską Józefa Twaroga, Janusza Kądziołki i Bogusława Sukiennika.  Komendant Piłsudski po przybyciu na rynek dokonał inspekcji pododdziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz przywitał się z żołnierzami 114. batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, harcerzami z drużyny “Dzieci Gór” z ZSP nr 1 w Limanowej oraz przybyłymi gośćmi.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska , Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, po czym odbył się uroczysty apel pamięci, który przeprowadził Dowódca „Strzelca” brygadier Stanisław Dębski.

Po apelu pamięci miał miejsce wiwat armatni z okazji 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w wykonaniu Mariana, Rafała i Kacpra Ardeckich z Pisarzowej.

Po armatnich wystrzałach odbyła się uroczysta przysięga rekrutów, a po przysiędze w uroczystym pochodzie uczestnicy wydarzenia udali się pod pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie miała miejsce modlitwa oraz składanie kwiatów przez delegacje uczestniczące w obchodach.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz 114. Batalionu WOT oraz “Strzelca” złożyli wiązanki pod pomnikiem Komendanta Józefa Piłsudskiego wzniesionym w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas trwania uroczystości miała miejsce “żywa lekcja historii”. Grupa Rekonstrukcji Historycznej “Bellum” prezentowała umundurowanie I wyposażenie z lat 1914-1945.  Swoje stanowisko promocyjne miał także 114. batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczestnicy wydarzenia mogli także skorzystać z materiałów patriotycznych.

Podsumowaniem uroczystości  był posiłek bigosem, który na rynku serwowały kuchnie LDK.

Galeria

Wróć do góry