Deklaracja dostępności
O mieście

6 miejsce dla Miasta Limanowa w rankingu zrównoważonego rozwoju JST

Miasto Limanowa znalazło się w ścisłej czołówce miast generujących najlepsze praktyki rozwojowe w Polsce, w tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, jest projektem badawczym realizowanym w ramach Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej przygotowywany przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka. Powstaje w oparciu o 15 zmiennych- wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.

Ranking opracowany jest na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Ranking JST, wykorzystywany jest do promowania najlepszych praktyk rozwojowych.

NAGRODĘ – 6 MIEJSCE dla Miasta Limanowa przyznaną w Rankingu wraz z gratulacjami i życzeniami skutecznej realizacji planów dalszego rozwoju miasta odebrał Burmistrz Władysław Bieda podczas konferencji Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Jednostek Samorządu terytorialnego, która odbyła się 7 listopada w Warszawie.

Lista gmin biorących udział w rankingu w kat. gmin miejskich TUTAJ

Wróć do góry