Deklaracja dostępności
O mieście

OSP Limanowa wzbogaciła się o nowe ubrania ratownicze

W ramach realizacji zadania pn:,,Poprawa wyposażenia strażaków – ratowników OSP Limanowa” do jednostki zakupiono 3 komplety ubrań specjalnych Rosenbauer Fire Max SF. Nowoczesne i funkcjonalne ubrania w kolorze piaskowym, nie tylko sprawią, że strażak jest lepiej widoczny, ale przede wszystkim poprawiają komfort pracy ratownika, podwyższając standard profilaktyki zdrowotnej.

Zadanie w ramach którego druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej pozyskali dofinansowanie pn:,,Poprawa wyposażenia strażaków – ratowników OSP Limanowa” realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” prowadzonego przez WFOSIGW w Krakowie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 10 497,00 zł, w tym dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie to kwota 4 622,52 zł. Pozostałe koszty zabezpieczono ze środków własnych jednostki.

Wróć do góry