Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Nabór wniosków „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Szanowni Mieszkańcy Miasta Limanowa,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że prowadzi nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Przewiduje się, że program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (tj. w godz. 6:00-22:00) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika w 2023r. wynosi nie więcej niż 240 godzin.

W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 listopada 2022r. do godz 9:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Limanowa 34-600 Limanowa, ul. Kilińskiego 11, tel: 18 3371 310.

Niniejsze zgłoszenia mają posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy na rok 2023.

Pliki do pobrania

Wróć do góry