Deklaracja dostępności
Kultura

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury – grant dla Limanowskiego Domu Kultury

Grant w wysokości 164 000 zł na zadanie pn. „Doposażenie Limanowskiego Domu Kultury w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online” otrzymał Limanowski Dom Kultury w II konkursie grantowym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Nadmienić należy, że z łącznie złożonych 422 wniosków wyłonionych zostało 60 grantobiorców – wśród nich Limanowski Dom Kultury.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem projektu jest rozwój instytucji kultury na rzecz prowadzonej przez nie działalności statutowej poprzez wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje niezbędne do projektowania działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej z wykorzystaniem internetu i narzędzi ICT, a także poprzez kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w niezbędny sprzęt IT i oprogramowanie.*

Limanowski Dom Kultury zaprasza do śledzenia swoich kanałów, gdzie informować będzie o poszczególnych etapach realizowanego projektu grantowego.

 

*źródło: Narodowe Centrum Kultury.

Grafiki: Narodowe Centrum Kultury.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Wróć do góry