Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zapraszamy przedszkolaków i uczniów szkół miejskich do udziału w konkursie plastycznym „MŁODZI PATRIOCI”

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej jest organizatorem konkursu plastycznego z okazji Święta Niepodległości pod hasłem „Młodzi Patrioci”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków z terenu Miasta Limanowa, a udział w konkursie ma charakter indywidualny.

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:

klasy 0-3 ;

klasy 4-6 ;

klasy VII-VII.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – ilustracji o tematyce patriotycznej dotyczącej Ziemi Limanowskiej  dla przedziału wiekowego klasy 0-III.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej –  w technice kolażu o tematyce patriotycznej dotyczącej Ziemi Limanowskiej dla przedziału wiekowego klasy IV – VI.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie komiksu od 4 do 6 obrazków o tematyce patriotycznej dotyczącej Ziemi Limanowskiej dla dzieci przedziału wiekowego klasy VII-VIII.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 31 października 2022 roku do administracji Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.

Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat, szerzenie idei patriotyzmu wśród najmłodszych mieszkańców Miasta Limanowa oraz budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, wzmacnianie świadomości i wiedzy na temat „Małej Ojczyzny” w odniesieniu do Święta Niepodległości.

Konkurs objął patronatem Burmistrz Miasta Limanowa.

Szczegóły dotyczące konkursu zawiera Regulamin dostępny TUTAJ

Formularz zgłoszenia do pobrania TUTAJ

Zachęcamy do udziału!

Wróć do góry