Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 01.09.2022 roku do dnia 21.09.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust.1 pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek w tej sprawie w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania

Wróć do góry