Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 15.09.2022 roku do dnia 06.10.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dotyczy części działki ewid. nr 667/8 obr 5 m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy pod plac manewrowy wraz ze składem materiałów.

Pliki do pobrania

Wróć do góry