Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 28.09.2022 roku do dnia 19.10.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy działek ewid. nr 13/19, 15/8, 1032/15 obr 6 m. Limanowa o łącznej pow. 341 m2. Oddanie w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy, właściciela działek sąsiednich 1032/9, 1032/10 obr 6 m. Limanowa.

Pliki do pobrania

Wróć do góry