Deklaracja dostępności
O mieście

Trwają prace nad budową mostu na ul. Lipowej

Firma „AW BAUTEX” Sp. z o.o. z Nowego Sącza realizuje inwestycję związaną z budową nowego mostu na ulicy Lipowej w Sowlinach. Prace nad budową nowego obiektu rozpoczęły się w z końcem  czerwca od rozbiórki starego mostu.

Wraz z rozbiórką mostu i nawierzchni ulic wykonano prace geodezyjne związane z wytyczeniem pasa drogowego, osi drogi oraz sieci elektrycznej średniego napięcia oraz przebudowę sieci energetycznej. Obecnie trwają roboty drogowe na ul. Lipowej, polegające na wykonaniu koryta i ułożeniu warstw podbudowy, wykonania kanału technologicznego i chodników wzdłuż ul. Lipowej od skrzyżowania do ronda na drodze krajowej oraz prace polegające na wykonaniu wykopów fundamentowych mostu na podporach, ułożeniu betonu wyrównawczego pod fundamenty na podporach oraz montaż zbrojenia i deskowania.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Lipowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”, które wyniesie 12 mln 389 tys. zł samorząd miasta uzyskał dofinansowanie w wysokości 7 mln 100 tys. zł z funduszu wsparcia dla gmin górskich. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu miasta. Powstanie nowego mostu zaplanowano na koniec marca 2024 r.

Wróć do góry