Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Ogłoszenie

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 22 września 2022 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej o nr ewid. 759 obr 7 położonej przy ul. Marsów w Limanowej o powierzchni 0,0626 ha, stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej KW NS1L/00021441/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosiła 75 153,00 zł (kwota zawiera doliczony podatek Vat).

Zostały wpłacone 2 wadia w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono dwóch oferentów. Na przetarg stawił się jeden oferent.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki ewid nr 759 obr 7 m. Limanowa wyniosła 75 913,00 złotych a nabywcą zostali Państwo Łukasz i Klaudia Mąka.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 30.09.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.

 

                                                                                                                                                                                  Władysław Bieda
                                                                                                                                                                       Burmistrz Miasta Limanowa

 

Wróć do góry