Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Europejski Dzień Języków Obcych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

Granice naszego języka są granicami naszego świata”  – to hasło filozofa Ludwiga Wittgensteina przyświecało wydarzeniu jakie miało miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych.

Dzień ten obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Z tej okazji nauczycielki języków angielskiego i niemieckiego Ewa Binek oraz Adela Ogiela zorganizowały konkurs na Najlepsze wykonanie piosenki w języku kraju europejskiego.” W zabawę zaangażowało się większość klas. Uczniowie sami wybrali sobie piosenkę, opracowali choreografię oraz wykonali dekoracje. Każda klasa nagrała filmik ze swoim wykonaniem, a także zaprezentowała swoje talenty na żywo przed publicznością w szkole. Podczas wydarzenia używano sprzętu (kamera, głośniki) zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Jury miało trudne zadanie wyłonienia najlepszych. Pod uwagę wzięto kilka czynników m.in. aranżację muzyczną, pomysł i wykonanie, poprawność językową,  zaangażowanie klasy i wrażenia artystyczne. Ostatecznie zdecydowano o nagrodzeniu dwóch klas – klasy 1b za wykonanie na głosy po francusku piosenki „Frère Jacques” oraz klasy 2a za wykonanie ukraińskiej piosenki „Hechociucha”. Obie klasy wygrały dofinansowanie do biletów do kina ufundowane przez sponsorów Radę Rodziców oraz Krzysztofa Biernata. Nagrania dostępne są na stronie szkoły https://www.zsp4.limanowa.pl/

Wróć do góry