Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Dotacje na zadania dotyczące wymiany starych kotłów i prace termomodernizacyjne – dostępne trzy źródła dofinansowania

Osoby zainteresowane wymianą „kopciuchów” i termomodernizacją budynków mieszkalnych cały czas mogą starać się o dofinansowanie w tym zakresie w ramach trzech programów:

– Programu „STOP SMOG” , gdzie źródłem finansowania jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – program skierowany jest do właścicieli budynków jednorodzinnych (co najmniej 50% udziału)

– Programu Regionalnego – Fundusze Europejskie dla Województwa Małopolskiego, który dotyczy właścicieli budynków lub lokali w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

– Programu „Czyste Powietrze” – dotyczącego właścicielu budynków jednorodzinnych (dopuszczalne jest 30% powierzchni użytkowej/usługowej)

przy spełnianiu określonych wytycznych oraz kryteriów:

Więcej informacji udziela Ekodoradca Miasta Limanowa pod nr tel. 18/ 337 20 54 wew. 164.

Wróć do góry