Deklaracja dostępności
O mieście

3 października odbędzie się Sesja Rady Miasta Limanowa

W poniedziałek 3 października 2022 r. o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się LXIII Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja z wykonania budżetu Miasta Limanowa za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 5. Wystąpienia osób zaproszonych.
 6. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok

B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040

C. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/19 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa

D. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki ewid. nr 730/1 obr 7 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa na działki ewid. nr 728/1, 729/1 obr 7 m. Limanowa stanowiące własność osoby fizycznej

E. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki ewid. nr 730/3 obr 7 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa na działki ewid. nr 731/1, 731/2 obr 7 m. Limanowa stanowiące własność osób fizycznych.

 1. Inicjatywy uchwałodawcze.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                                                                              /-/ Leszek Woźniak
                                                                                                                                                                                                     Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

 

 

 

Wróć do góry