Deklaracja dostępności
O mieście

12 września odbędzie się Sesja Rady Miasta Limanowa

W poniedziałek 12 września 2022 r. o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się LXII Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXI.405.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 sierpnia 2022 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                                                                                                      /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

Wróć do góry