Deklaracja dostępności
O mieście

Wykonana zostanie termomodernizacja zaplecza budynków administracyjnych w MZGKiM w Limanowej

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej podpisał umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na termomodernizację zaplecza budynków administracyjnych w MZGKiM w Limanowej.
Pożyczka w kwocie 625 128,20 zł pozwoli na docieplenie dachu, stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej, co w efekcie spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 597,03 GJ/rok i przyczyni się do poprawy jakości powietrza.
MZGKiM w Limanowej reprezentował Prezes Henryk Kapera, natomiast WFOŚiGW w Krakowie: Zastępca Prezesa Zarządu Anna Biederman-Zaręba oraz Robert Bażela – Dyrektor Departamentu Pożyczek i Dotacji.

( fot.: https://www.facebook.com/WFOSIGWKrk)

Wróć do góry