Deklaracja dostępności
O mieście

Stabilizacja osuwisk – dotacja dla Miasta na wykonanie dokumentacji: budowlanej osuwiska przy ul. Paderewskiego oraz geologicznej osuwiska przy ul. Bystrej

Miasto Limanowa otrzymało z budżetu Województwa Małopolskiego dotację w wysokości 128 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej na zadanie związane ze stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi – ul. Paderewskiego oraz kwotę 64 000,00 zł na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dot. stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi  – ul. Bystrej.

Dla osuwiska przy ul. Paderewskiego uaktywnionego w połowie 2021 roku  wykonana została dokumentacja geologiczna inżynierska, a obecny etap na który przyznane zostały środki z województwa  – obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej. Po przyznaniu na ten cel środków od Wojewody ruszy procedura celem wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowo-budowlanej, a po  jego wyłonieniu i zakończeniu prac związanych z projektem budowlanym ogłoszony zostanie przetarg na realizację robót związanych z zabezpieczeniem osuwiska i odbudową ul. Paderewskiego.

Z początkiem 2022 roku osuwisko uaktywniło się także przy ul. Bystrej, a po jego wystąpieniu, po uzyskaniu aktualizacji Karty Rejestracyjnej osuwiska Miasto podjęło starania o wsparcie finansowe na kolejny etap prac zmierzających do odbudowy drogi tj. na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, które to środki w kwocie 64 000,00 zł obecnie zostały przyznane.

Po otrzymaniu środków od Wojewody Małopolskiego obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej stabilizacji osuwiska przy ul. Walecznych, które uaktywniło się we wrześniu 2021 roku. Po jej wykonaniu Miasto zwróci się  do Wojewody o przyznanie środków na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej. Następnie wyłoniony zostanie jej Wykonawca, i kolejno ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie właściwych robót na miejscu gdzie powstało osuwisko.

Galeria

Wróć do góry