Deklaracja dostępności
O mieście

Spotkanie w sprawie opracowania projektu budowy bazy WOT

We wtorek 30 sierpnia w Urzędzie Miasta Limanowa odbyło się spotkanie dotyczące opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu wojskowego w mieście Limanowa dla potrzeb pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Regionalnego Zarządu Infrastruktury w Krakowie,  11 Małopolskiej Brygady  Obrony Terytorialnej w Krakowie, Inwestora – którym jest Spółka „LimWot” na czele z jej Prezesem Wiesławem Wojcieszakiem oraz przedstawiciele Wykonawcy opracowującego projekt budowlany bazy Wojsk Obrony Terytorialnej – ECORES sp. z.o.o. z Rzeszowa, którą reprezentował Prezes Jerzy Perec. W naradzie z ramienia Miasta Limanowa udział brał Burmistrz Miasta Władysław Bieda, obecny był także radca prawny Krzysztof Smaga.

Podczas rozmów szczegółowo omówiono oraz dokonano oceny przygotowanego przez firmę ECORES projektu architektoniczno-budowlanego przedsięwzięcia, który będzie podstawą do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę na wykonanie inwestycji związanej z budową kompleksu obiektów wojskowych w mieście Limanowa.

Galeria

Wróć do góry