Deklaracja dostępności
Kultura

Orkiestra Dęta „Echo – Podhala” otrzymała dotację w ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022”

Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022″ udzielił Stowarzyszeniu Przyjaciół Limanowian dotacji na realizację zadania „Doposażenie Orkiestry Dętej „Echo Podhala” w instrumenty i akcesoria muzyczne, opracowanie nowego repertuaru oraz działania warsztatowe”.

W IV edycji konkursu wspierane są zadania przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych, z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych – połączone z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych.

W ramach realizacji zadania opracowany zostanie zupełnie nowy program muzyczny obejmujący muzykę rozrywkową, zakupione zostaną instrumenty oraz akcesoria muzyczne dla członków Orkiestry Dętej „Echo Podhala” oraz przeprowadzone zostaną warsztaty dla orkiestry.

Informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach w/w operacji śledzić można będzie na stronie internetowej www.limanowianie.pl  jak i profilu fanpage stowarzyszenia na Facebooku.

              „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

 

Wróć do góry