Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 19.08.2022 roku do dnia 09.09.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Dotyczy oddania w użyczenie na okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r. pomieszczenia biurowego o pow. 24,75 m2 położonego w budynku ul. Matki Boskiej Bolesnej 10a w Limanowej. Oddanie w użyczenie na rzecz operatora który będzie prowadził Biuro Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Limanowa.

Pliki do pobrania

Wróć do góry