Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 – nabór zgłoszeń do 19 września

Trwa XII edycja Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, inicjatywa kierowana do podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej – od przedsiębiorstw społecznych, poprzez różnego typu spółdzielnie, organizacje pozarządowe, podmioty reintegracyjne, aż do lokalnych podmiotów takich jak np. koła gospodyń wiejskich.

Konkurs składa się z sześciu kategorii, w ramach których wybrane zostaną działające w Małopolsce:

  • najlepsze przedsiębiorstwo społeczne (prowadzące działalność od minimum 24 miesięcy) – kat. Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022,
  • najlepsze młode przedsiębiorstwo społeczne (posiadające staż działania powyżej 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż 24 miesiące) – kat. Debiut Roku,
  • spośród finalistów dwóch powyższych kategorii w ramach internetowego plebiscytu publiczność wskaże laureata Nagrody Publiczności,
  • gminę lub powiat, który swoimi działaniami wspiera ekonomię społeczną – kat. Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej,
  • firmę komercyjną, która jest rzetelnym partnerem dla podmiotów ekonomii społecznej – kat. Biznes Przyjazny Ekonomii Społecznej,
  • podmiot reintegracyjny (KIS/CIS/WTZ lub ZAZ), który podejmuje skuteczne działania na rzecz aktywizacji swoich uczestników – kat. Podmiot Reintegracyjny Roku.

Zgłoszenia do udziału w konkursie trwają do 19 września 2022 r. (można je wysyłać z wykorzystaniem poczty tradycyjnej lub skrzynki ePUAP, a także dostarczyć osobiście do ROPS). Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ

( inf.: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

 

Wróć do góry