Deklaracja dostępności
O mieście

Do 16 sierpnia składanie ofert na przebudowę i budowę dróg oraz budowę nowego mostu

14 zadań obejmuje przetarg na modernizację 20m km dróg na terenie miasta Limanowa i budowę nowego mostu pomiędzy ulicami Marka i Sikorskiego. Część remontów dróg realizowanych będzie w procedurze zgłoszenia, a część w oparciu o specustawę i decyzję ZRID.

Po unieważnieniu pierwszego postępowania co podyktowane było koniecznością wprowadzenia zmian w specyfikacji oraz unieważnieniu drugiego przetargu co nastąpiło z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert rozpisany obecnie przetarg obejmuje 14 zadań, które podzielono na te realizowane:

– w procedurze ZRID, są to:

Zadanie 1: Węgrzynowicza, Kamienna, Moczarki, Dębowa, Graniczna (etap 2)
Zadanie 2: Paderewskiego (odcinek 0+340 – 0+523), ks. Rachwała, Łąkowa, Gajowa;
Zadanie 3: Sikorskiego, Wiejska, budowa przedłużenia ul. Mickiewicza, budowa połączenia ul. Mickiewicza z DK28;
Zadanie 4: Polna – budowa chodnika (trzy etapy), Czecha – budowa chodnika;

oraz

– w procedurze zgłoszenia, należą do nich:

Zadanie 5: Asnyka, Wyspiańskiego, Orzeszkowej, Prusa, Modrzejewskiej, Zarębki;
Zadanie 6: Graniczna (etap 1 i 3), Fabryczna, Wierzbowa;
Zadanie 7: Metalowców, Bujaka, Moczarki (oczyszczalnia), Skrudlak;
Zadanie 8: ulica od DK28 do szpitala, Gawrona, Leśna;
Zadanie 9: Paderewskiego (dwa odcinki), Szymanowskiego, Mordarska, Armii Krajowej;
Zadanie 10: Narutowicza, Nowa, ulica na dz. ew. 253/14, budowa drogi od Moniuszki do Pogodnej;
Zadanie 11: Biedronia, Grunwaldzka, ks. Łazarskiego, Mordarskiego;
Zadanie 12: Potok, Kusocińskiego, Jońca, Ogrodowa, Krótka;
Zadanie 13: Topolowa, Górszczyka, Marsów (etap 1 i 3);
Zadanie 14: budowa mostu pomiędzy ulicami Marka i Sikorskiego (z włączeniem do istniejącego ronda obok inspektoratu ZUS)

Na modernizację dróg o łącznej długości około 20 km oraz budowę nowego mostu pomiędzy ulicą Marka a ulicą Sikorskiego wraz z dojazdami miasto Limanowa pozyskało 30 mln zł z pierwszego naboru Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Na realizację zadań samorząd przeznaczy z własnego budżetu kwotę 2,5 mln zł.

Wróć do góry