Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie art. 13

Zmiany dotyczą terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa.

Przepis art. 8 ustawy z 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi, iż – w okresie 14 dniu od dnia wejścia w życie ustawy – podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022 roku. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, który obowiązywał do dnia 29 kwietnia 2022r.

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmuje okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022r.

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem w/w terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wróć do góry