Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dalszą dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Herb Miasta Limanowa oraz tekst: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 05.07.2022 roku do dnia 26.07.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dalszą dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Dotyczy części działki 935/1 obr 7 m. Limanowa o pow. 0,0060 ha.

Pliki do pobrania

Wróć do góry