Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa – nieruchomości przeznaczone do użyczenia

Herb Miasta Limanowa oraz tekst: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Limanowa

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2021 r Dz. U. poz. 1899 ze zmianami/ Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza co następuje:

§1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność miasta Limanowa przeznaczone zostało do użyczenia pomieszczenie zlokalizowane w budynku ul. Spacerowa 8 w Limanowej

 

Oznaczenie nieruchomość Położenie Opis Przeznaczenie Informacje o przeznaczeniu do użyczenia
Pomieszczenie biurowe zlokalizowane w budynku przy ul. Spacerowa 8 w Limanowej. Budynek nr 8 przy ul. Spacerowej w Limanowej zlokalizowany jest na działce 41/1 obr 7 m. Limanowa. Pomieszczenie biurowe o powierzchni 9,90 m2 znajdują się na pierwszym piętrze przedmiotowego budynku. Pomieszczenie biurowe o powierzchni 9,90 m2 zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku przy ul. Spacerowej 8 w Limanowej udostępnione będzie na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Limanowej. Prowadzenie działalności statutowej przez Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Limanowej np.  organizowanie spotkań członków związku. Oddanie w użyczenie nastąpi na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Limanowej na czas nieoznaczony licząc od dnia podpisania umowy użyczenia przez obie jej strony.

Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni od dnia 28.07.2022 r do dnia 18.08.2022 r.

Pliki do pobrania

Wróć do góry