Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa – nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Herb Miasta Limanowa oraz tekst: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Limanowa

z dnia 15 lipiec 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2021 r Dz. U. poz. 1899 ze zmianami./ Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza co następuje:

§1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Limanowa przeznacza się do oddania w dzierżawę, następującą nieruchomość

Oznaczenie nieruchomość Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy
Część działki ewid. 667/8 o pow. 200 m2 obr. 5 m. Limanowa NS1L/00035600/7 Działka położona przy ul. Jabłonieckiej w Limanowej Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa część działki leży w terenach zadrzewionych obejmujących zgodnie z ewidencją gruntów grunty LZ oraz w terenach leśnych obejmujących zgodnie z ewidencją gruntów grunty leśne LS. Część działki o powierzchni 95 m2 przeznaczona jest pod usługi, 45 m2 przeznaczone pod garaż, 60 m2 pod place manewrowe 6,00 zł za 1 m2 gruntu miesięcznie pod usługi.
4,00 zł za 1 m2 gruntu miesięcznie pod garaż.
0,70 zł za 1 m2 gruntu miesięczne pod place manewrowe
Do czynszów zostanie doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%
Czynsz dzierżawy należy uiszczać do ostatniego dnia kończącego dany miesiąc. Czynsz aktualizowany na podstawie zarządzeń burmistrza dotyczących stawek czynszu dzierżawnego. Oddanie w dzierżawę następuje na 3 lata licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy przez obie jej strony z przeznaczeniem pod usługi i garaż. Oddanie w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy właściciela obiektu.

Wykaz wywieszony zostanie w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni od dnia 20.07.2022 r do dnia 10.08.2022 r.

Pliki do pobrania

Wróć do góry