Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Urząd Statystyczny w Krakowie stworzył kompleksowy zestaw informacji dot. badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie województwa małopolskiego przez ankieterów statystycznych.

Chcąc zaspokoić potrzeby informacyjne mieszkańców w zakresie realizowanych przez statystykę publiczną badań,  na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie w zakładce Badania ankietowe w Małopolsce https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/  zamieszczony został kompleksowy zestaw informacji dotyczących pracy ankieterów statystycznych i realizowanych przez nich badań. Można się z nich dowiedzieć m.in. jak sprawdzić tożsamość ankietera, jakie badania ankietowe i w jakich terminach przeprowadzane są w danym roku kalendarzowym przez pracowników Urzędu oraz jakie pytania znajdują się w formularzach badań oraz w jakim celu się je przeprowadza.

 

 

Wróć do góry