Deklaracja dostępności
O mieście

Stabilizacja osuwisk w Mieście Limanowa – trwają starania zmierzające do odbudowy trzech dróg – ul. Paderewskiego, ul. Walecznych i ul. Bystrej

Firma „GeoVis” Wincenty Solecki z Więckowic została wyłoniona na Wykonawcę opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  stabilizacji osuwiska przy ul. Walecznych wraz z odbudową tej drogi. Dokumentacja geologiczno-inżynierska stabilizacji osuwiska przy ul. Walecznych opracowana zostanie dzięki środkom otrzymanym z budżetu Województwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Zaraz po uaktywnieniu się osuwiska przy ul. Walecznych co miało miejsce w połowie września ub. roku samorząd Miasta wystąpił do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie o aktualizację Karty Osuwiskowej istniejącego osuwiska. Po jej uaktualnieniu Miasto wystąpiło do  Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków o jego rekomendację do realizacji – co nastąpiło i  pozwoliło  Miastu wystąpić do Wojewody Małopolskiego o wsparcie finansowe dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynieryjnej. Środki w wysokości 80% całości kosztów zostały przyznane i Miasto mogło uruchomić procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy opracowania projektu geologiczno – inżynierskiego osuwiska. Wykonawcą zadania została Firma GeoVis z Więckowic, a wartość całkowita opracowania dokumentacji wyniesie 69 800,00 złotych.

Galeria

Na terenie Miasta Limanowa w 2021 roku uaktywniło się także osuwisko przy ul. Paderewskiego, gdzie po pozyskaniu środków od Wojewody w tej samej procedurze, została opracowana dokumentacja geologiczno – inżynierska, co pozwoliło Miastu o wnioskowanie o środki finansowe następnego etapu tj. wykonania dokumentacji budowlanej. Miasto czeka teraz na decyzję Zespołu Wojewody oceniającego przyznanie tych środków.

Galeria

W ostatnich miesiącach uaktywniło się także osuwisko przy ul. Bystrej w Limanowej. Po wystąpieniu do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie Miasto uzyskało aktualizację Karty Rejestracyjnej uaktywnionego osuwiska, co pozwoliło samorządowi podjąć starania o wsparcie finansowe od Wojewody na odbudowę tej drogi. Obecnie Miasto czeka na decyzję Zespołu Wojewody dotyczącą przyznania środków na dofinansowanie wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej osuwiska. 23 maja br. wskutek powstałego osuwiska na ul. Bystrej wprowadzona została czasowa organizacja ruchu zamykająca tam przejazd samochodów.

Galeria

Wróć do góry