Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

13 czerwca – spotkanie informacyjne dot. Programu „Czyste Powietrze”

W poniedziałek 13 czerwca o godz.16:30 w Urzędzie Miasta Limanowa odbędzie się kolejne cykliczne spotkanie informacyjne dot. programu „Czyste Powietrze”.

Program oferuje dotacje do wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ciepła (np. kocioł gazowy, pompę ciepła, kocioł na pellet) oraz termomodernizację domów jednorodzinnych. W ramach termomodernizacji możesz wykonać ocieplenie budynku, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych oraz modernizację swojej instalacji centralnego ogrzewania. Możesz też otrzymać dotację na fotowoltaikę.

Ekodoradca wyjaśni państwu zasady programu a osobom ,które skorzystają z dotacji pomoże w formalnościach  i w złożeniu wniosku.

Czy kwalifikuje się do programu?

Jeżeli Twój budynek jest domem jednorodzinnym a Twoje dochody (lub jednego ze współwłaścicieli domu) nie przekraczają 100.000 zł rocznie – program Czyste Powietrze może być dla Ciebie.

Jaką kwotę dotacji mogę otrzymać?

Kwota dofinansowania jaką możesz otrzymać zależna jest od zakresu realizowanej inwestycji oraz Twoich dochodów. Są trzy progi dofinansowania – podstawowy, podwyższony oraz najwyższy. To od 30 do 90 % dotacji możliwych do pozyskania. Maksymalna kwota dotacji jaką możesz otrzymać, przy założeniu że kwalifikujesz się do najwyższego poziomu dofinansowania, to nawet 69.000 zł.

Co ważne ! istnieje  możliwość łączenia dotacji z programu „Czyste Powietrze” z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Rozliczyć można część wydatków nie dofinansowanych, a w przypadku, gdy po ich wcześniejszym odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej otrzymało się ich zwrot w formie dotacji, to konieczne jest ich odliczenie. Od dochodu w PIT odliczyć można do 53.000 zł wydatków związanych z termomodernizacją budynku (w tym poniesionych na zakup instalacji fotowoltaicznej i jej montaż, pod warunkiem że ma się faktury VAT wystawione przez płatników VAT).

Przypominamy również  ,że obowiązek wymiany bezklasowych kotłów mija już z końcem bieżącego roku, dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z dotacji .

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie : https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Wróć do góry