Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie dot. zbycia działki

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 07.06.2022 roku do dnia 28.06.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w procedurze zamiany. Dotyczy zbycia działki 289/8 obr 5 m. Limanowa w zamian za działkę ewid. 289/10 obr 5 m. Limanowa.

Pliki do pobrania

Wróć do góry