Deklaracja dostępności
O mieście

Konkurs „Małopolskie OSP 2022” – przyznano środki dla OSP Limanowa i OSP Łososina Górna

W ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” jednostce OSP Limanowa przyznano kwotę 45 000 zł na realizację prac budowlano – remontowych w remizie strażackiej, natomiast jednostka OSP Łososina Górna otrzymała pomoc finansową na zakup sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji, zakup, remont bądź adaptację samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt w wysokości 6 560 zł.

Konkurs „Małopolskie OSP 2022” ogłoszony został w marcu br. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, co pozwoliło ubiegać się samorządom o dofinansowanie m.in. na wsparcie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich oraz zakup niezbędnego sprzętu i samochodów strażackich.

W skali całego województwa 79 gmin otrzymało dofinansowanie na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich, 55 gmin dostało dotację na zakup, remont lub adaptację samochodu pożarniczego, a 67 gminom przyznano środki na zakup sprzętu, umundurowania i kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Wróć do góry