Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Informacja dot. listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Miasta Limanowa na rok 2022

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIIII.257.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Limanowa oraz pomieszczeń tymczasowych z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta Limanowa podaje listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Limanowa na rok 2022.

Przedmiotowe listy osób pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Limanowa na posiedzeniu w dniu 27.06.2022 r.

Listy osób dostępne:

TUTAJ

TUTAJ

Wróć do góry