Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

27 czerwca rusza budowa mostu w Sowlinach – obowiązywać będzie zmiana w organizacji ruchu

W dniu 27 czerwca rozpoczną się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Lipowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”. W związku z realizacją zadania obowiązywać będzie zmiana w organizacji ruchu. 

Czasowa zmiana organizacji ruchu polegać będzie na całkowitym zamknięciu ruchu samochodowego na istniejącym moście dla ulicy Lipowej w Sowlinach. Ruch pieszo-rowerowy będzie możliwy przez most znajdujący się poniżej na potoku Starowiejskim. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu przewiduje się na dzień 31.03.2024 r.

Zadanie zrealizowane zostanie przez Firmę „AW BAUTEX” Sp. z o.o. z Nowego Sącza za kwotę 12 mln 389 047,88 zł, przy wykorzystaniu przez Miasto Limanowa środków w wysokości 7,1 mln pozyskanych na ten cel z funduszu przeciwdziałania skutkom Covid-19.

 

Wróć do góry