Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

X Powiatowy Konkurs Filmowo-Fotograficzny „Z Obiektywem przez Powiat”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w X Powiatowym Konkursie Filmowo-Fotograficznym „Z Obiektywem przez Powiat”. Konkurs jest  doskonałą okazją dla fotografów do rozwijania talentu i pokazania swoich prac szerszemu gronu odbiorców.

Główne cele konkursu to :

  • ochrona i upowszechnienie dziedzictwa społeczno-kulturowego naszego regionu
  • promowanie powiatu, jego piękna, architektury i krajobrazu
  • próba uchwycenia zanikających tradycji, zwyczajów i obrzędów

W ciągu dziewięciu zakończonych edycji konkursu „Z Obiektywem przez Powiat” około 500 uczestników nadesłało ponad 2 tysiące prac. W roku 2022 przypada X jubileuszowa edycja konkursu. Pakiety konkursowe należy przesłać drogą mailową na adres konkursfotograficzny@mbp.limanowa.pl  w terminie do 30 września 2022 r.

W 2012 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu fotograficznego „Z Obiektywem przez Powiat”. Właśnie wtedy nadesłano największą liczbę prac, dokładnie 582 fotografie. W skład jury wchodzili: Justyna Tokarczyk, Franciszek  Natanek, Mark Dudek oraz Bogdan Skrzekut. Wraz z początkiem 2014 roku ogłoszono kolejną edycję. Również w tym czasie zmienili się jurorzy. Nadesłane prace ocieniali: Piotr Droździk, Kamil Bańkowski, Marek Dudek i Justyna Tokarczyk. Rok 2015 także przyniósł zmiany. W trzeciej odsłonie konkursu, prace uczestników  zostały podzielone na dwie kategorie: człowiek i pejzaż. Podział ten funkcjonuje po dziś dzień. W latach 2016, 2017 i 2018 zanotowano tendencję wzrostową wśród liczby uczestników. Nadsyłano prace, które różniły się między sobą tematyką, ujęciami jak i technikami tworzenia. Do VII edycji wprowadzono hasło przewodnie: „Nie ma takiej drugiej Ziemi”.  Rok 2020 przyniósł ogromne zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury. Okres pandemii uniemożliwił organizację konkursu w tradycyjnej formie. Pomimo wielu niedogodności konkurs „Z Obiektywem przez Powiat” odbył się w formie  online. Hasło VIII edycji brzmiało następująco: „ Jest świat, co zachwyt budzi”. W tym roku dodano nową kategorię: film krótkometrażowy. Kolejna już IX edycja, podobnie jak VIII,  odbywała się przy pomocy platformy internetowej. W ostatnich latach do Komisji dołączył Mateusz Pietrzak – Kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz Joanna Michalik – Dyrektor Biblioteki. Konkursu fotograficzny „Z Obiektywem przez Powiat” od samego początku jest objęty Patronatem Honorowym Starosty Limanowskiego.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej serdecznie zaprasza do udziału!

REGULAMIN KONKURSU znajduje się TUTAJ

Wróć do góry