Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Powiat Limanowski pomaga Ukrainie

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki w wysokości 146 960,00 zł. z rezerwy ogólnej Kancelarii Premiera na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W akcję pomocy zaangażowane są samorządy Powiatu Limanowskiego, w tym Miasta Limanowa.

W ramach działań zaplanowano:

Koordynację zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych

Działanie polega na wsparciu dotychczasowych 10 koordynatorów gminnych i 2 koordynatorów miejskich oraz stworzeniu nowych stanowisk pomocy na poziomie każdej Gminy.

W celu koordynacji działań powstała strona internetowa www.limanowskipomagaukrainie.pl na której zamieszczone ą wszystkie większe obiekty na terenie powiatu przyjmujące osoby z Ukrainy. Na stronie tej każdy obiekt będzie mógł zgłaszać aktualne potrzeby dla osób w nich przebywających.

Na stronie prowadzony jest również rejestr dostępnych środków w magazynach gminnych, tak aby koordynatorzy między Gminami mogli się wymieniać informacjami o dostępności danych rzeczy. Prowadzony jest również rejestr potrzeb w każdej gminie, gdzie informacje pozyskiwane są bezpośrednio od koordynatorów i publikowane na stronie.

Rolą tego projektu jest przede wszystkim wsparcie osób z Ukrainy przebywających na terenie powiatu limanowskiego oraz skoordynowanie pracy, którą wykonują koordynatorzy w 12 samorządach powiatu limanowskiego – informuje Mieczysław Uryga Starosta Limanowski

Organizacja i udzielenie wsparcia psychologicznego i językowego

Zatrudniona została ekipa 4 mobilnych psychologów, którzy będą jeździć do ośrodków przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Osoba znająca język ukraiński łącznie 15 godzin w tygodniu spędzi z uchodźcami z Ukrainy i zapewni tłumaczenie oraz rozwiązywanie najpilniejszych kwestii.  Lista psychologów, nauczycieli oraz tłumacz znajduje się na stronie internetowej.

Organizacja i prowadzenie nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych

Zatrudnione zostały osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne, posiadające umiejętności porozumiewania się w języku ukraińskim. Zajęcia będą odbywać się w grupach, osobno dla dzieci oraz osobno dla dorosłych.

Do Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej zakupiona zostanie profesjonalna suszarka do wykorzystania przez uchodźców z Ukrainy. Dla dzieci zakupionych zostanie 10 rowerków na wyposażenie Ośrodka.

Dla kilkuset osób przebywających w powiecie limanowskim zorganizowany zostanie Powiatowy Dzień Dziecka wspólnie z Gminą Niedźwiedź.

Zapraszam do korzystania z serwisu www.limanowskipomagaukrainie.pl. Na stronie dostępne są dane do wszystkich koordynatorów w każdym samorządzie dane teleadresowe wszystkich obiektów w których przebywają uchodźcy. Na stronie znajduje się również kontakt do nauczycieli, tłumacza i psychologów. Jeśli ktoś z mieszkańców chce pomóc to na stronie publikujemy aktualną listę potrzeb, ale także listę dostępnych produktów – informuje Agata Zięba Wicestarosta Limanowski,  Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca bieżącego roku.

 

Wróć do góry