Deklaracja dostępności
O mieście

Odbyły się Miejskie Obchody Dnia Strażaka

14 maja na limanowskim rynku miała miejsce uroczystość Dnia Strażaka. Strażackie święto rozpoczęła o godz. 11:00 Msza Św. odprawiona w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej, następnie na płycie rynku zgromadzili się druhny i druhowie z OSP Limanowa i OSP Łososina Górna. Wśród gości przybyłych na uroczystość obecna  była delegacja gości z partnerskiego Miasta Wathlingen w Niemczech, na czele z wieloletnim Burmistrzem Wolfgangiem Grube.

Mszy Św. w intencji strażaków w  limanowskiej bazylice przewodniczył Ks. Prałat dr Wiesław Piotrowski – Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej, który w wygłoszonej homilii udzielił Błogosławieństwa Bożego zgromadzonym strażakom. Po Mszy Św. pochód strażacki przemaszerował na płytę rynku, gdzie miała miejsce oficjalna część obchodów.

Wszystkie druhny oraz druhów, a także zebrane na uroczystości osoby powitał Miasta Limanowa Burmistrz Władysław Bieda. Gospodarz miasta skierował do strażaków słowa podziękowania za ich codzienną  gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom, za ich niebezpieczną i ciężką pracę, niejednokrotnie ratującą ludzkie zdrowie i życie.

Wraz z podziękowania burmistrz złożył wszystkim strażakom serdeczne życzenia wytrwałości w niełatwej i wymagającej służbie. Podziękowania i życzenia gospodarz miasta złożył na ręce Prezesów OSP : druha Łukasza Smolenia  – Prezesa OSP Limanowa oraz druha Pawła Michury – Prezesa OSP Łososina Górna.

Słowa podziękowania do druhen i druhów skierowali także przybyli na uroczystość goście: wieloletni Burmistrz Miasta Wathlingen – Wolfgang Grube, Poseł na Sejm RP – Urszula Nowogórska, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Grzegorz Biedroń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej – mł.bryg. Wojciech Frączek oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Limanowej – st.bryg. Grzegorz Janczy.

Wśród gości przybyłych na uroczystość obecni byli także: Komendant Powiatowy Policji w Limanowej – podinsp. Tomasz Florek, Z-ca Burmistrza Miasta Limanowa – Wacław Zoń, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa – Jolanta Juszkiewicz wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta: Stanisławem Orzechowskim i Leszkiem Woźniakiem oraz radni Rady Miasta Limanowa: Irena Grosicka, Janusz Kądziołka, Karol Ficoń, Leszek Mordarski, Walenty Rusin, Wiesław Sędzik, Jan Winiewski oraz Piotr Zoń –  będący jednocześnie druhem OSP Limanowa.

W trakcie trwania uroczystości na płycie rynku miał miejsce pokaz wozów bojowych OSP Limanowa i OSP Łososina Górna. Wozy strażackie cieszyły się wielkim  zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych. Była to dla nich okazja by usiąść  za kierownicą wozu strażackiego, ale także zapoznania się z pracą druhów ochotników.

Galeria

Wróć do góry