Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Limanowski Dom Kultury zaprasza do udziału w Konkursie kompozytorskim na utwór chóralny – LUDOWO na NOVO

Limanowski Dom Kultury zaprasza do udziału w KONKURSIE KOMPOZYTORSKIM NA UTWÓR CHÓRALNY – LUDOWO na NOVO, który adresowany jest do kompozytorów urodzonych po 16.05.1987 r. bez ograniczenia narodowości.

KONKURS KOMPOZYTORSKI NA UTWÓR CHÓRALNY – LUDOWO na NOVO organizowany jest w ramach realizacji projektu pt. „Pielęgnujemy polską muzykę ludową” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

Celem konkursu jest:

1. Propagowanie piękna i bogactwa polskiej muzyki ludowej.

2. Pobudzenie aktywności twórczej i promocja młodych kompozytorów.

3. Wzbogacenie polskiej literatury muzycznej o wartościowe pozycje muzyki chóralnej.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie utworu w formie aranżacji/opracowania polskiej pieśni ludowej, wybranej spośród wskazanych przez Organizatora, na chór mieszany a cappella. Pieśni ludowe zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu (Załącznik 2 do regulaminu).

Nadesłane kompozycje oceniać będzie Jury złożone ze znanych kompozytorów, pedagogów i dyrygentów powołane przez Organizatora.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

I miejsce: 3500 zł

II miejsce: 2500 zł

III miejsce: 1500 zł

Przewiduje się również przyznanie wyróżnienia w wysokości 500 zł oraz nagrody specjalnej Burmistrza Miasta Limanowa za najlepszą aranżację pieśni ludowej limanowskiego regionu w wysokości 500 zł.

Nagrodzone utwory zostaną wykonane przez Chór LimaNovum działający przy Limanowskim Domu Kultury pod dyrekcją Ivana Vrublevskyiego.

Kompozycje nagrodzone zostaną wydane i opublikowane.

Regulamin wraz z Kartą Zgłoszenia TUTAJ

Załącznik nr 2  – pieśni ludowe TUTAJ

W razie pytań  kontakt mailowy: biuro@ldk.limanowa.pl

Szczegółowe informacje o projekcie TUTAJ

Zapraszamy do udziału!!!

Wróć do góry