Deklaracja dostępności
Kultura

LDK z dofinansowaniem na realizację projektu muzycznego

Limanowski Dom Kultury pozyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022 na realizację projektu „Pielęgnujemy polską muzykę ludową”.
Celem strategicznym programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Edycja 2022 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
Do tegorocznej edycji programu złożono 1615 wniosków.
Zadanie pt. „Pielęgnujemy polską muzykę ludową” to zupełnie nowy projekt muzyczny ukazujący niezwykłe piękno i bogactwo polskiej muzyki ludowej, której autentyczny charakter i siła wyrazu wynikają bezpośrednio z życia polskiej wsi, jej obrzędów, obyczajów, wierzeń, bliskości przyrody oraz tańców. Projekt będący wyrazem fascynacji dawnością, specyficznością i prostotą rodzimych tradycji kulturowych zakłada przeprowadzenie konkursu na opracowanie pieśni ludowych na chór, warsztaty dla chóru oraz uroczysty koncert w trakcie którego zaprezentowanie zostaną zwycięskie kompozycje oraz wręczone zostaną nagrody dla autorów najlepszych kompozycji.
Realizacja unikalnego zadania promującego polską kulturę ludową przyczyni się niewątpliwie do promowanie postaw patriotycznych i kształtowania świadomego własnej tożsamości obywatela. Koncert zostanie nagrany, opracowane zostanie wydanie nutowe kompozycji – wszystko to pełnić będzie dodatkowo rolę edukacyjną i inspirującą dla kolejnych pokoleń. Wysokość otrzymanego dofinansowania 31 000 PLN.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022.
Zapraszamy do śledzenia kanałów informacyjnych Limanowskiego Domu Kultury: www.ldk.limanowa.pl jak i profilu FB, gdzie znajdą Państwo informacje o działaniach realizowanych w ramach w/w projektu.
Zdjęcie ze strony: https://pl.freepik.com
Wróć do góry