Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje o możliwości skorzystania z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie. Jest to placówka zapewniająca pomoc osobom z terenu całego kraju, które doświadczają przemocy w rodzinie.

W SOW pomoc jest udzielana poprzez zapewnienie całodobowego schronienia pełnoletniej osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod opieką tej osoby. W celu przyjęcia do ośrodka nie jest wymagane skierowanie ani decyzja administracyjna. Specjalistyczna pomoc oraz pobyt w placówce jest bezpłatny i trwa do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

SOW świadczy specjalistyczną pomoc w zakresie: poradnictwa psychologicznego, psychoterapeutycznego, pedagogicznego, socjalnego, prawnego, pomoc w dotarciu do placówek medycznych. Przyjęcia osób doświadczających przemocy w rodzinie do SOW odbywają się całodobowo.

Pracownicy SOW świadczą również pomoc w formie ambulatoryjnej osobom niezamieszkującym w placówce, z terenu całej Polski. Ta forma pomocy również jest bezpłatna.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia należy skontaktować się z pracownikami Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie.

Kontakt:
os. Krakowiaków 46, 31-946 Kraków
oodp.krakowiakow@caritas.pl
tel: 12 425 81 70, 606 618 014

Wróć do góry