Deklaracja dostępności
O mieście

27 maja odbędzie się LIX Sesja Rady Miasta Limanowa

W piątek 27 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się LIX Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok
B) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040
C) w sprawie finansowania systemu zarządzania odpadami komunalnymi
D)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 4. Inicjatywy uchwałodawcze.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                       /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

 

 

Wróć do góry