Deklaracja dostępności
O mieście

13 milionów złotych dla Miasta Limanowa w ramach drugiego naboru Funduszu Polski Ład

13 milionów złotych otrzymało Miasto Limanowa  w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przyznane Miastu Limanowa środki w kwocie 13 milionów złotych dotyczą realizacji dwóch zadań inwestycyjnych:

– rozbudowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy głównej sieci magistrali wodociągowej w Mieście Limanowa – przyznana na to zadanie kwota wynosi 8 milionów złotych

oraz

przebudowy i rozbudowy budynku zaplecza noclegowego Limanowskiego Domu Kultury – przyznana kwota to 5 milionów złotych.

Wróć do góry