Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zgłoś piec do ewidencji CEEB – przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw

Mieszkańcom Miasta Limanowa przypominamy o obowiązku wypełnienia i złożenia deklaracji do bazy CEEB dotyczy właścicieli / zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Osoby te muszą złożyć deklarację do 30 czerwca br. jeśli dotyczy ona budynków, w których źródło ciepła (lub spalania paliw) uruchomiono przed 1 lipca 2021 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r., na spełnienie tego obowiązku jest 14 dni od dnia uruchomienia.

Na dzień 20 kwietnia br. do bazy CEEB wprowadzono dane z 37 % budynków z terenu miasta Limanowa. W skali kraju najlepiej  wypada tutaj gmina Zawidów z woj. dolnośląskiego, w której złożono 80% deklaracji, a zaraz za nią są dwie małopolskie gminy: Rytro – 69% i Słopnice – 68% oraz Kolno, 68% z woj. podlaskiego.

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym pod adresem : https://ceeb.gov.pl/ lub na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9.

Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych znajduje się TUTAJ

Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw dla budynków i lokali niemieszkalnych znajduje się TUTAJ

A jak prawidłowo wypełnić deklarację ? :

– wzór prawidłowo wypełnionego dokumentu dla budynków i lokali mieszkalnych znajduje się TUTAJ

– wzór prawidłowo wypełnionego dokumentu dla budynków i lokali niemieszkalnych znajduje się TUTAJ

Przypominamy, że niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Szczegółowych informacji udziela Ekodoradca Miasta Limanowa w ramach programu LIFE MAŁOPOLSKA nr tel.: 18 337 20 54 wew. 164.

 

Wróć do góry