Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miasta Limanowa

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 21 ust. 5 i § 23 ust. 1 i 3 Statutu Miasta Limanowa, w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Limanowa, zwołuję LVI Sesję Rady Miasta Limanowa w dniu  11 kwietnia 2022 r. o godzinie 16 00.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok.
  3. Podjęcia uchwały w sprawie deklaracji woli kontynuowania członkostwa Miasta Limanowa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” z siedzibą w Limanowej.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

Wróć do góry