Deklaracja dostępności
O mieście

,,Prawda – Pamięć – Szacunek” – uroczystość patriotyczna w Łososinie Górnej

„Pamięć i tożsamość – to dzięki nim zgromadziliśmy się dziś tutaj” – takimi słowami rozpoczęła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. proboszcza dr Kazimierza Fąfary z okazji obchodów uroczystości ,,Prawda – Pamięć – Szacunek” w Łososinie Górnej.

Dzięki inicjatywie lokalnych działaczy, zaangażowaniu społeczności szkolnej i parafii już od ponad 30 lat pod Pomnikiem Legionisty odbywają się uroczystości patriotyczne. Jak podkreślił dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej – Albert Golonka w swojej przemowie ,,To miejsce jest ważną częścią wielowiekowej historii naszej Małej Ojczyzny”.

Część artystyczna przygotowana została przez Małgorzatę Rychlewską i  Wojciecha Dudka. Swoją recytacją i śpiewem młodzież oddała hołd wszystkim naszym rodakom, którzy na przestrzeni ostatniego stulecia złożyli ofiarę cierpienia i życia, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Ojczyźnie.

W uroczystości brali udział zaproszeni goście. Wśród nich obecni byli:  Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, Radni Miasta Limanowa: Leszek Mordarski, Piotr Zoń, Wiesław Sędzik, Sekretarz Miasta Limanowa Marek Matras, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Radni Gminy Limanowa: Zuzanna Kolawa, Daniel Łącki i Stanisław Sajdak, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Limanowej z-ca dyrektora Wydziału Edukacji Wincenty Tokarczyk, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Agnieszka Golonka, Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Górnej: prezes honorowy Władysław Michura wraz z druhami Henrykiem Surmą i Marcinem Gołuszką, Brygadier JS 2402 Stanisław Dębski wraz z delegacją, dyrektor SP 2 Wiesław Stanik oraz dyrektor SP 3 Wiesław Wójtowicz, Rada Rodziców przy ZSP nr 4: Przewodnicząca Edyta Wyżycka oraz Paulina Kowalska, przedstawiciele LDK oraz cała społeczność szkolna ZSP nr 4 w Limanowej.

Dyrektor ZSP nr 4 Albert Golonka odczytał także list okolicznościowy od pani poseł Urszuli Nowogórskiej, która podkreśliła wagę pielęgnowania w młodych ludziach uczuć patriotycznych i szacunku do historii.

Kulminacyjnym punktem obchodów był Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Legionistów w parku przez delegacje zaproszonych gości. Apel prowadził Brygadier JS 2402 Stanisław Dębski. Po raz pierwszy udział w uroczystości wzięli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ze 114 Batalionu Lekkiej Piechoty.

 

Galeria

Wróć do góry