Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 21 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej o nr ewid. 868/2 obr 5 położonej przy ul. Zygmunta Augusta w Limanowej, stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej KW NS1L/00032034/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosiła 17 550,00 zł (kwota zawiera doliczony podatek Vat).

Zostało wpłacone 1 wadium w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono jednego oferenta. Na przetarg stawił się jeden oferent.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki ewid nr 868/2 obr 5 m. Limanowa wyniosła 17 750,00 złotych a nabywcą został Pan Marek Krajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo- Usługowa Traktor- Serwis Krajewski Marek.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 29.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Władysław Bieda

 

Wróć do góry