Deklaracja dostępności
O mieście

Odbyło się spotkanie z mieszkańcami ws. Programu „Stop Smog”

7 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Limanowa Burmistrz Władysław Bieda spotkał się z mieszkańcami miasta, którzy złożyli wnioski w pierwszym naborze Programu „Stop Smog”. Spotkanie miało na celu przekazanie zebranym najważniejszych informacji dotyczących dalszych kroków związanych z udziałem w Programie, a więc audytów budynków oraz podpisywania umów.

Spotkanie z mieszkańcami miasta miało charakter informacyjny – osobom, które składając wniosek zadeklarowali swój udział w Programie „Stop Smog” Burmistrz Miasta przekazał informacje związane z audytami budynków objętych projektem, poruszano także kwestie dotyczące podpisywania umów z beneficjentami Programu.

Przypominamy, że w myśl podpisanego przez Miasto Limanowa porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska docelowo Programem może zostać objętych 100 budynków jednorodzinnych z terenu miasta – to jest: 100 wymian źródeł ogrzewania i 70 dociepleń budynków jednorodzinnych, a całą inwestycją i realizacją zadania zajmuje się Miasto Limanowa.  Harmonogram  prac  termomodernizacyjnych  w ramach „Stop Smog” przewiduje realizację tych inwestycji w podziale na 4 lata: po 25 inwestycji rocznie do zakończenia projektu tj. do 27.10.2025 roku.

Każdy kto spełnia warunki dochodowe tj.: nie przekracza 1.563,00 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2.189,00 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym – może ubiegać się o dotację (o ile jest właścicielem budynku jednorodzinnego, a jego wszystkie pozostałe zasoby majątkowe nie przekraczają 53 tyś. złotych).

Informacji dot. Programu „Stop Smog” udziela Ekodoradca Miasta Limanowa pod nr tel. 18 337 20 54 wew. 164 ;  e-mail: emol@miastolimanowa.pl

Galeria

Wróć do góry